logo

Copyright ©2019 ThemeMascot

PMK 32/PMK.010/2017

PMK 32/PMK.010/2017

tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized Sytem 2017 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature 2017. (download)
Share: